TLBB Xin Chào các bạn đã đến với trang chủ sv 2014


- Ngày Hoạt động 28-1


- Đăng Kí: http://tlbb2014.**********/


- Launch :https://www.mediafire.com/?o5barf8jyl48shr


Client:up.4share.vn/f/6a585d525c525a5b/tllt2.rar.file/tienkiem ( các bạn dùng tạm của TL Long Thượng. Các bạn down về rồi down thêm phần Patch SV 2014 bên dưới bỏ vào thư mục tllt rồi giải nén ra. Mong các bạn thông cảm chưa UP Client sv )


- Patch SV 2014: https://www.mediafire.com/?ihq2grzyzdtcimh
- SV Donate: SET 9x và SET Tần Hôn nhá rất rẽ và 1 vài thứ như Xóa đao, Đặc Xá lệnh, Tiêu Lạc bá


- SV hoạt động 20/24H cho các bạn onl đêm.


- Drop 1.0, EXP là x500 ....


- Nạp card qua YH : gmtl2014@yahoo.com Tỉ lệ 1:1